Događanja na Loborfestu 2012

22.6.2012. – Ansambl Zagorje – “15 let z vami”

23.6.2012. – Zagorski mušketiri – “Mušketiri show”

TONSKA PROBA, 24.6.2012.

Molimo ansamble da se pridržavaju predviđenih termina tonskih proba jer zbog tehničkih

razloga naknadne tonske probe iza 16,00 neće biti moguće.

Raspored tonske probe:

1. 14:40 Ponosni zagorci

2. 14:46 Zlatni časi

3. 14:52 Ansambl Zagorje

4. 14:58 Prijatelji Zagorja

5. 15:04 Ansambl Sinovi Zagorja

6. 15:10 Zagorski mušketiri

7. 15:16 Optimisti Zagorja

8. 15:22 Fiškali

9. 15:28 Zvuci Zagorja

10. 15:34 Ansambel Drakslerji i Dominik Štrucel

11. 15:40 Ausswinkl muzikanti i Darko Domjan

12. 15:46 Ansambl Slovenski 6

13. 15:52 Ansambel Tomaža Rota

14. 15:58 Carinthia sextet

Na sljedećim linkovima nalaze se detaljne informacije o festivalu kao i samom Loboru, objava za medije te dopis iz ureda predjednjka Ive Josipovića koji će 16. lipnja 2012. primiti načelnika općine Lobor, Andriju Smetiška:

Dopis.pdf

Objava za medije.pdf

Dopis ureda Predsjednika.pdf

Plakat festivala Loborfest 2012:

Loborfest 2012 - plakat

Plakat