UPRAVNI ODBOR GLAZBENOG FESTIVALA LOBORFEST

raspisuje

NATJEČAJ

za nove skladbe glazbenih sastava s područja: Hrvatskog zagorja, sjeverozapadne Hrvatske te iz zapadne Europe koje će bitl lzvedene na 12. festlvalu LOBORFEST 2022, a održat će se u Loboru 24.07.2022.god.

Na fesllvatu će se lzvestl skladbe koje će odabrab stručni sud temeljem raspisanog natječaja. Natječaj je otvoren danom objave u medijlma,a stručni sud će u obzir za odabir uzeti skladbe koje na natječaj stignu najkasnlje do 29.05.2022.god.

Uvjeti natječaja:

 na festivalu će se lzvesti 2 (dvije) skladbe i to: jedna nova autorska skladba dosad neizvođena i neobjavljena na nekom nosaču zvuka ili festivalu
 jedna postoječa skladba zabavnog, ili bilo kojeg drugog karaktera obrađena u oberkrajner verziji
 nova autorska skladba mora biti:
1. vokalno-instrumentalna, na kajkavskom narječju ili na jeziku zemlje iz koje dolazi izvođač
2. u ritmu polke ili valcera, sa prepoznatljivim „oberkrelner” karakterom i samim time izvedena instrumentlma karakterističnim za taj stil glazbe
3. u trajanju do 4″ minute
4. u obzir ne dolaze bubnjevi i elektronska glazbala
 poželjno je da druga pjesma bude lzvedena baritonom u slučaju da prva (nova) skladba bude snimljena i izvedena bez baritona
 na festivalu će glazbeni sastavi pjesme izvoditi uživo
 izvođaći će skladbe izvoditi u narodnim nošnjama kraja iz kojeg dolaze
 autori i izvođaći odriču se autorskih prava za izvođenje na festival, za radio I TV prijenos snimku, te za zajednički festivalski nosač zvuka I slike, a sva ostala autorska prava autori i izvođači zadržavaju
 autori slanjem skladbe na natječaj jamče za njezinu originalnost

Prijava treba sadržavati:

1. Radnu (demo) snlmku ili finalni studijski prolzvod (master) sa snimljenlm vokalima .
2. Tekst pjesme sa potpisanim autorima teksta, glazbe i aranžmana.
3. Kratku biografiju I fotografiju lzvođaća sa podacima kontakt osobe (adresa, telelon, mail…)

Pristigle pjesme pregledat će I preslušati organizator i odabrati skladbe za festival te obavijestiti lzvođače o rezultatima natječaja.

Izvođaći čije skladbe ocjenjivački sud uvrsti u program festivala trebaju finalnu studijsku snimku skladbe dostaviti organizatoru festivala najkasnije do 3.7.2022.god.

Sve dodatne informacije: info.loborfest@gmail.com Mob1: +385 (0)91158 1657
Mob2: +385 (0)99 687 1396